bilgir bil‧gir

Her bir zada gowy düşünýän, her bir zady gowy bilýän, köp zatlary biliji, tiz duýujy, bilgiç.

  • Bir wagt ýatdan çykan hakykat yzyn yzarlap, bildiler her ýan ýörýärdi. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Pähimli, paýhasly, bilgir adamy, Tutanýerli öňe atýar gadamy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • bilgiri
  • bilgirje
  • bilgirler