bilgeşleýin bil‧geş‧le‧ýin hal

Göre-bile, bilip, bilkastdan.

  • Men şu gün kenaryň boýuny syryp, bilgeşleýin pyýada gaýtdym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • bilgeşleýinden