bilezik bi‧le‧zik

 1. Aýallaryň bilegine dakynýan, tylla çaýylyp kümüşden ýasalan gaşly bezeg şaýy.

  • Bu keýwany aýallaryň bileklerinde gödensiz ýasalan gadymy bäşgoşma bilezik görünýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Goşarda tylladan bar bilezigi. (A. S. Puşkin, Ertekiler)

  • Bir gülli palas edinipdir, tumar, gönjük, bilezik şaýy bar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Çagarygyň daşyndaky tegelek agaç, gurşaw.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bilezik - bilezigi.


Duş gelýän formalary
 • bilezigi
 • bilezigim
 • bilezigin
 • bilezigini
 • bilezigiň
 • bilezikdir
 • bilezikler
 • bilezikleri
 • bilezikleriň
 • bilezikli