bildiriş bil‧di‧riş

Bir zat hakynda ýazuw ýa-da dil üsti bilen edilýän yglan, habar.

 • Bildirişler ozalky ýelmenmeýän ýerlerine-de ýabşyrylyp başlandy. («Tokmak» žurnaly)

 • Şu gün agşam ýygnak boljakdygy hakynda bildiriş asylyp goýlupdyr.


Duş gelýän formalary
 • bildirişde
 • bildirişden
 • bildirişdäki
 • bildirişe
 • bildirişi
 • bildirişinde
 • bildirişine
 • bildirişini
 • bildirişiniň
 • bildirişiň
 • bildirişler
 • bildirişlerde
 • bildirişlerden
 • bildirişlere
 • bildirişleri
 • bildirişlerinde
 • bildirişlerindäki
 • bildirişlerine
 • bildirişlerini
 • bildirişleriniň
 • bildirişleriň
 • bildirişsiz