bilbil

Zoologiýa Özüniň hoş owazly saýraýşy bilen tapawutlanýan çal ýa-da sary reňkli saýrak guşjagaz.

 • Ak gülleriň arasynda, Bilbiller her ýana towusýar. (Çary Aşyr, Poemalar)

 • Gözel eje penjiräni açyp, gür baglygyň içinde saýraýan bilbilleriň owazyny diňleýärdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

bilbil ýaly saýramak

Ýakymly gürrüň etmek, labyzly sözlemek, sakynman geplemek.

 • Bilbil kimin saýraýan dilleriň bardyr. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bilbil-de
 • bilbilden
 • bilbildi
 • bilbildir
 • bilbile
 • bilbilem
 • bilbili
 • bilbilim
 • bilbilimden
 • bilbiliniň
 • bilbiliň
 • bilbiller
 • bilbiller-de
 • bilbillere
 • bilbilleri
 • bilbilleriň
 • bilbilli
 • bilbilliň
 • bilbilmi
 • bilbilmidir