bilýard bil‧ýard

  1. Ýörite stoluň üstünde taýagyň ujy bilen şar urup oýnalýan oýun.

  2. Şu oýun oýnalýan erňekli we burçlaryndaky deşikleri torluja stol.


Duş gelýän formalary
  • bilýardlar
  • bilýardy