bihal bi‧hal

[bi:ha:l]

  1. Dini düşünjä görä «keramatly» manysynda ulanylýan söz.

  2. Iş başarmaýan, gowşak.

    • Potdyny sen bihaldyr hasap edýämiň? (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

    • Ine, şol gysýanlaryň garşysyna çykyp, olary gylyjy bilen derbi-dagyn eden ata-babanyň kesbi-kärini sen bihal görmegin. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • bihaldyr
  • bihaly