bihaýalyk bi‧ha‧ýa‧lyk

[bi:haýa:lyk]

Bihaýa bolmaklyk, erbetligi ýüzüňe almazlyk, haýasyzlyk, utançsyzlyk, şermendelik.

  • Guwanç bihaýalyk bilen özüniň bu haramzadaçylyklaryny jenaýat hem hasaplamaýan ýaly boldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Bu nähili bihaýalyk?! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bihaýalyk - bihaýalygy.


Duş gelýän formalary
  • bihaýalygyna
  • bihaýalygynyň
  • bihaýalykdan
  • bihaýalyklaryndan
  • bihaýalykly