bigapyl bi‧ga‧pyl

[bi:ga:pyl]

Habarsyz, duýdansyz.

  • Bigapyl ýörmek.

  • Bigapyl ýatmak.