bigaýratlyk bi‧gaý‧rat‧lyk

[bi:gaýra:tlyk]

Elinden zat gelmezlik, gaýratsyzlyk, gorkaklyk, namartlyk.

  • Bigaýratlyk etmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bigaýratlyk - bigaýratlygy.


Duş gelýän formalary
  • bigaýratlygy
  • bigaýratlygyndan