bigünä bi‧gü‧nä

[bi:günä]

Günäsi bolmadyk, günäsiz, ýazyksyz.

 • Bigünä daýhanyň tenini gyzdyrsaň, tünegiňi başyňa ýumur. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • bigünä-de
 • bigünädigimi
 • bigünädigini
 • bigünädiklerini
 • bigünädir
 • bigünäler
 • bigünälerden
 • bigünälere
 • bigünäleri
 • bigünäleriň
 • bigünäligini
 • bigünälik
 • bigünälini
 • bigünäni
 • bigünäň