bigüman bi‧gü‧man

[bi:güma:n]

Gümansyz, gürrüňsiz, hökman.

  • Çünki ol-da sözläp indi bigüman, Teklibimi goldar diýip bilýärdi. (R. Seýidow, Bagtlylar)