bifşteks bifş‧teks

Kulinariýa Kakmaç ýaly edilip daglanan et, nahar.

  • Ikinjisine goýun etinden gowurma bar, ýahna-da bar, kotlet, bifşteks, palaw-da bar. (N. Jumaýew, Ak derek)