bibaş bi‧baş

[bi:baş]

Terbiýe görmedik, adam diýenini etmeýän özbaşyna giden, tertipsiz, terbiýesiz.

  • Annagulyny ýaşlykda terbiýelemän, bibaş ösdüren kakasy bilen ejesidi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • bibaşlar
  • bibaşlaryň
  • bibaşlygymdan
  • bibaşlygyny
  • bibaşlyk
  • bibaşmy