bialaç bi‧a‧laç

[bi:ala:ç]

Alajy bolman, alaçsyz, çäresiz, çykgynsyz, nälaç.

  • Ol bialaç yzyna öwrüldi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bialaç - bialajy.


Duş gelýän formalary
  • bialajam
  • bialaçja
  • bialaçlygyň
  • bialaçlyk
  • bialaçlykdan