bezgek bez‧gek

Bir zatdan bizar bolan, gözüniň ady alnan, iren, gaçgak.

  • Ozal hem siz gyz-gelinler, Wüşini ýurtdan bezgek etdiňiz! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bezgek - bezgegi.