bezenmek be‧zen‧mek işlik

Özüňi bezemek, owadan görnüşe, gelşige girmek, timarlanmak.

 • Gelin özüne timar berip, bezenip, patyşanyň köşgüne barýar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Ol bezenip, şaýlanyp çykypdyr. (Myraly)


Duş gelýän formalary
 • bezendi
 • bezenen
 • bezenenem
 • bezenenimi
 • bezenenine
 • bezenenlerine
 • bezener
 • bezenip
 • bezenipdi
 • bezenipdir
 • bezenipdirler
 • bezenipsiň
 • bezenjek
 • bezenme
 • bezenmek
 • bezenmekligi
 • bezenmeklik
 • bezensin
 • bezenýär