bezemenlik be‧ze‧men‧lik

Gowy geýinmegi, timarlanmagy söýüjilik.

  • Onda bezemenlikden, şatlykdan hiç zat galmandyr. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bezemenlik - bezemenligi.


Duş gelýän formalary
  • bezemenlikden