bezemek be‧ze‧mek işlik

 1. Bezeg şaýlary bilen timarlap goýmak, bezeg zatlaryny goýup gelşige getirmek.

  • Köp wagtdan bäri dowam edip gelýän adata görä, paýtunçylar atlarynyň boýunlaryny gotaz we dürli şaýlar bilen bezäpdirler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Birini ýa-da bir zady owadan görnüşe salmak, görk, gelşik bermek.

 3. Nagyş salmak, keşdelemek.

gurjak ýaly bezemek

Gowy geýindirmek.

 • Ýeke ogly dagyny edil gurjak ýaly bezäýseň bolmaýarmy! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bezedi
 • bezediler
 • bezedim
 • bezejek
 • bezejekdiklerini
 • bezem
 • bezeme
 • bezemedim
 • bezemegi
 • bezemegini
 • bezemegiň
 • bezemek
 • bezemekde
 • bezemekden
 • bezemeklige
 • bezemekligi
 • bezemeklik
 • bezemekçi
 • bezemeli
 • bezemelidi
 • bezemelidigi
 • bezemelidigini
 • bezemäge
 • bezemän
 • bezemändiler
 • bezemäne
 • bezemäni
 • bezese
 • bezeseň
 • bezesin
 • bezeýän
 • bezeýändigini
 • bezeýändir
 • bezeýänem
 • bezeýänler
 • bezeýänligi
 • bezeýänçä
 • bezeýär
 • bezeýär-de
 • bezeýärdi
 • bezeýärdik
 • bezeýärdiler
 • bezeýäris
 • bezeýärler
 • bezeýärsiňiz
 • bezän
 • bezändikleri
 • bezäni
 • bezäninde
 • bezäninden
 • bezäniň
 • bezänler
 • bezänok
 • bezäp
 • bezäpdi
 • bezäpdir
 • bezäpdirler
 • bezär
 • bezärdi
 • bezärdiler
 • bezärin
 • bezärler