bezelmek be‧zel‧mek işlik

 1. Bezeg şaýlary bilen timarlanmak, bezeg zatlary arkaly gelşik berilmek.

  • Ýagty çyralar haly bilen bezelen tamy gündizlige aýlandyrýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Parahat ýaşamak üçin amatly, oňat bezelen öýjagazda ümsümlik höküm sürýän ýaly bolup görünýär.

  • Biz gözel bezelen göm-gökje ýolka agajyny gördük.

 2. Owadan görnüşe girmek.

  • Köçäniň iki ýanyndaky suw akýan ýapjagyzlaryň gyralary ýaşyl-gök otlar bilen bezelipdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Nagyş salynmak, keşdelenmek.

  • Tamyň içi başdan-aýak dürli nagyş bilen bezelen. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

petir bezelen ýaly bolmak

seret petir

 • Üljeler bişen wagtynda, bu ak heýkeller bilen haçlar edil gan ýaly çim-gyzyl nokatlar bilen petir bezelen ýaly bezelýärdiler. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bezeldi
 • bezelen
 • bezelende
 • bezelendi
 • bezelendigi
 • bezelendigini
 • bezelendiginiň
 • bezelendir
 • bezelenine
 • bezelenlere
 • bezelenligi
 • bezelenmiş
 • bezeler
 • bezelerdi
 • bezelip
 • bezelipdi
 • bezelipdir
 • bezeljek
 • bezelmedik
 • bezelmegi
 • bezelmegidir
 • bezelmegine
 • bezelmegini
 • bezelmek
 • bezelmelidi
 • bezelmelidigi
 • bezelmelidir
 • bezelmändir
 • bezelse
 • bezelýän
 • bezelýändigini
 • bezelýär
 • bezelýärdi