bezdirmek bez‧dir‧mek işlik

Bizar etmek, ýüregine düşmek, irizmek.

  • Şol ynjylary bir ýandan bezdirse, beýleki taýdan, çekilmez zulumlara gazaplandyrýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • bezdiripdi
  • bezdirse