bezbeltek bez‧bel‧tek

Zoologiýa Toklutaýlar maşgalasyndan bolan hem-de möwsümleýin uçup geçýän aw guşy.

  • Bezbeltegi dik duran ýerimden urşumy görüp: -- Sen mergen bolupsyň! -- diýdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bezbeltek - bezbeltegi.


Duş gelýän formalary
  • bezbeltegi