beslenmek bes·len·mek işlik

 1. Owadan görnüşe girmek, bezenmek, geýinmek, şaýlanmak.

  • Al-asmanda beslenip, älemgoşar göründi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Sansyz gozalar bilen beslenen göm-gök gowaçalar berlen sözüň artygy bilen ýerine ýetiriljekdigine şaýatlyk edýär. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Ýetişdirilmek, terbiýelenmek, ulaldylmak.


Duş gelýän formalary
 • beslendi
 • beslendiler
 • beslenen
 • beslenendi
 • beslenendir
 • beslener
 • beslenip
 • beslenipdi
 • beslenipdir
 • beslenjek
 • beslenmegi
 • beslenmeginde
 • beslenmegini
 • beslenmek
 • beslenýän
 • beslenýändiginiň
 • beslenýär
 • beslenýärler