beslemek bes·le·mek işlik

 1. Timar bermek, bezemek, geýindirmek.

  • Meniň özümiň besläp goýan ulagym bar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Ýetişdirmek, terbiýelemek.

ýüregiňde beslemek

Ýüregiňde niýet, arzuw etmek.


Duş gelýän formalary
 • besledim
 • beslegin
 • beslemedim
 • beslemegem
 • beslemek
 • beslemeklerini
 • beslemeýänini
 • beslesem
 • besleseň
 • besleseňem
 • beslesin
 • besleýän
 • besleýär
 • besleýärdi
 • besleýärin
 • besleýärler
 • beslän
 • besläne
 • besläni
 • beslänlerim
 • beslänlerinde
 • besläp
 • besläpdi
 • besläpdik
 • besläpdir
 • besläpdirler
 • beslärdi