berklemek berk‧le‧mek işlik

 1. Pugtalamak, mäkämlemek, berkitmek.

  • Serpik bagyny daň, üzük bagyny berkle! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Biriniň bir zady başga birine habar bermezligini, aýtmazlygyny gazanmak.


Duş gelýän formalary
 • berkledi
 • berklediler
 • berkledim
 • berklemek
 • berklemeli
 • berklänleri
 • berkläp