berkleşmek işlik

 1. Has berk bolmak, gatamak, pugtalanmak, mäkämleşmek.

  • Gurply goluň bilen gurulan bina, Berkleşip öwrüldi bir sarsmaz gala. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 2. Esas tutmak, düýp tutmak, ornaşmak, pugtalanmak.

  • Bu doganlyk, dostluk barha berkleşsin. (R. Seýidow, Bagtlylar)

 3. Güýçlenmek, kuwwatlanmak, gurplanmak.


Duş gelýän formalary
 • berkleşdir
 • berkleşen
 • berkleşenlik
 • berkleşip
 • berkleşipdir
 • berkleşme
 • berkleşmedik
 • berkleşmegi
 • berkleşmeginde
 • berkleşmegine
 • berkleşmegini
 • berkleşmeginiň
 • berkleşmek
 • berkleşmäge
 • berkleşmäni
 • berkleşsin
 • berkleşýän
 • berkleşýändigini
 • berkleşýär
 • berkleşýärler