berkeşmek ber‧keş‧mek işlik

seret berkişmek

  • Entek ýaş göwreleri iş bilen bekeşmedik-de bolsa, olar sagdyn, işe hyjuwlary bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Çekişmedik-bekişmez. (nakyl)


Duş gelýän formalary
  • berkeşen
  • berkeşer
  • berkeşip
  • berkeşmegi
  • berkeşmek
  • berkeşýär