berkarar sypat

[berkara:r]

Dowamly, durnukly, hemişelik; bir bolşundan üýtgemeýän.

berkarar etmek

Düýbüni tutmak, berkitmek, tassyk etmek, mäkämleşdirmek.

  • Ol köpçülik arasyndaky öz abraýyny wezipe üsti bilen däl-de, uly bilim, tämiz moral, birkemsiz zähmet arkaly berkarar edipdi. (N. Jumaýew, Ak derek)