berk sypat

  1. Ýyrtylmaýan, döwülmeýän, zaýalanmaýan, pugta, mäkäm.

    • Berk mata.

  2. Tutanýerli, gaýduwsyz, pugta.

    • Özi bolsa berk we içi pikirli adamdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  3. Sagdyn, güýçli, sagat.

  4. Agyr, ýokary.

    • Jenaýat edenlere berk jeza berilýär.