berýoza ber‧ýo‧za

Gabygy ak, derege meňzeş ýaprakly agaç.

 • Berýoza we derek agaçlarynyň garamtyl we gögümtil ýapraklarynyň arasyndan sowuk eşige giren otly uçgunlar ýylpyldaşýardy. (N. W. Gogol, Eserler)


Duş gelýän formalary
 • berýozada
 • berýozadan
 • berýozalar
 • berýozalary
 • berýozalaryna
 • berýozalaryndan
 • berýozalarynyň
 • berýozalaryň
 • berýozany
 • berýozanyň
 • berýozasy
 • berýozasyndan