belentlik be‧lent‧lik

 1. Beýik ýer, beýiklik.

  • Ol 600 m. belentlige ýokary galypdyr. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)

 2. Durmuşdaky ösüş derejesi, ýokary galyş, ýokary göteriliş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem belentlik - belentligi.


Duş gelýän formalary
 • belentlige
 • belentligi
 • belentligi-de
 • belentligidir
 • belentligin
 • belentliginde
 • belentliginden
 • belentligine
 • belentligini
 • belentliginiň
 • belentligiň
 • belentlikde
 • belentlikdediginiň
 • belentlikden
 • belentlikdir
 • belentlikdäki
 • belentlikler
 • belentlikler-de
 • belentliklerde
 • belentliklerden
 • belentliklerdäki
 • belentliklere
 • belentliklerem
 • belentlikleri
 • belentliklerinde
 • belentliklerinden
 • belentliklerindäki
 • belentliklerine
 • belentliklerini
 • belentlikleriniň
 • belentlikleriň
 • belentlikli
 • belentliklidir