beklenmek işlik

 1. Ýapylmak, baglanmak, gulplanmak.

  • Dükan beklendi.

 2. Böwet basylmak, böwetlenmek, baglanmak.

  • Basylyp alnan ýerleriň daşy haýat bilen beklenipdir. (Orta asyrlar taryhy)

  • Ýabyň suwunyň ýykylan ýeri beklendi.

 3. Ýoly, öňi tutulmak, gabalmak.


Duş gelýän formalary
 • beklendi
 • beklenen
 • beklenenden
 • beklenendigi
 • bekleneninden
 • beklenip
 • beklenipdir
 • beklenmedik
 • beklenmegi
 • beklenmeginden
 • beklenmek
 • beklenmeýän
 • beklenýän