bekemek işlik

seret berkemek

 • Uçurum bolup, ganatlary bekäpdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol zähmete pugta bekäp, Täze usuly öňe sürýär. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bekedi
 • bekediň
 • bekemedik
 • bekemegine
 • bekemek
 • bekesin
 • bekeýän
 • bekeýänçä
 • bekän
 • bekänden
 • bekänsoň
 • bekäp
 • bekäpdir
 • bekär
 • bekär-de
 • bekärler