bejerişmek işlik

 1. Bejeriş işine kömekleşmek, ekini bejermäge kömekleşmek.

  • Men oňa iki pel ýer bejerişdim.

 2. Bezeg salyşmak, keşdeleşmek, nagyşlaşmak.

  • Kürte bejerişmek. Tahýa bejerişmek.

 3. Remont etmäge kömekleşmek, düzedişmek.

 4. Tertibe salyşmak, bir zady tijemäge kömekleşmek.

  • Öý goşlaryny bejerişmek.


Duş gelýän formalary
 • bejerişdim
 • bejerişiň
 • bejerişlerini
 • bejerişmek