begenmek be‧gen‧mek işlik

Bir zatdan göwnüň hoş bolmak, şat bolmak, guwanmak.

 • Wepa seržantyň şu sözüni eşiden wagty göýä öz dogan-garyndaşyny gören ýaly boldy, begendi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Adamzat bir-ä begenende gep tapmaz, bir-de gynananda. («Görogly» eposy)

 • Aknabat eje begenip gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • begendem
 • begendi
 • begendik
 • begendiler
 • begendim
 • begendir
 • begendiňiz
 • begeneliň
 • begenemok
 • begenen
 • begenende
 • begenendigine
 • begenendigini
 • begenendikleri
 • begenendir
 • begenenem
 • begenenim
 • begenenini
 • begeneniň
 • begeneniňde
 • begenenlerinden
 • begenenleriň
 • begenenok
 • begener
 • begener-de
 • begenerdi
 • begenerdik
 • begenerdiler
 • begenerdim
 • begenere
 • begenerinmi
 • begenerler
 • begenersiň
 • begeneýin
 • begeneňok
 • begenip
 • begenipdi
 • begenipdik
 • begenipdiler
 • begenipdim
 • begenipdir
 • begenipdir-de
 • begenipdirin
 • begenipdirler
 • begeniň
 • begenjegem
 • begenjegimi
 • begenjegini
 • begenjegiň
 • begenjegiňi
 • begenjek
 • begenme
 • begenmedi
 • begenmediler
 • begenmedim
 • begenmegi
 • begenmeginiň
 • begenmegiň
 • begenmek
 • begenmekden
 • begenmeli
 • begenmese
 • begenmesek
 • begenmesem
 • begenmeseň
 • begenmesi
 • begenmesin
 • begenmesini
 • begenmez
 • begenmeýän
 • begenmeýär
 • begenmeýärdi
 • begenmäge
 • begenmän
 • begenmänem
 • begenmäni
 • begenmäniň
 • begense
 • begense-de
 • begensem
 • begenseň
 • begenýän
 • begenýändigini
 • begenýändir
 • begenýäne
 • begenýäni
 • begenýäniň
 • begenýäniňe
 • begenýänlerdendi
 • begenýänlere
 • begenýänligini
 • begenýär
 • begenýärdi
 • begenýärdik
 • begenýärdiler
 • begenýärdim
 • begenýärin
 • begenýäris
 • begenýärler
 • begenýärmikä
 • begenýärmiň
 • begenýärsiň