begendirmek be‧gen‧dir‧mek işlik

Biriniň göwnüni hoş etmek, şatlandyrmak, guwandyrmak.

 • Men söwdany oňaranlygymy aýdýaryn, keýwanyny begendirjek bolýaryn. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Artygyň arzuwynyň ýüze çykmagy Aýnany begendirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • begendirdi
 • begendirdiler
 • begendirdim
 • begendirdiň
 • begendirdiňiz
 • begendireli
 • begendiren
 • begendirenok
 • begendirer
 • begendirerdiler
 • begendiresi
 • begendirip
 • begendiripdi
 • begendiripdir
 • begendirjegim
 • begendirjegimi
 • begendirjek
 • begendirjekden
 • begendirjekdigine
 • begendirmedi
 • begendirmedige
 • begendirmegi
 • begendirmek
 • begendirmeýär
 • begendirmeýärdi
 • begendirse
 • begendirsem
 • begendirsin
 • begendiräý
 • begendirýän
 • begendirýär
 • begendirýärdi
 • begendirýärler