beýtmek beýt‧mek işlik

Beýle etmek, beýle bolmak, şeýle etmek.

 • Arman, Gülsoltandaky päk ýürek beýtmäge ýol bermeýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Olar näme üçin beýtdilerkä? -- diýip, olaryň raýyny aňlamak üçin, özi bilmediksirän bolup sorady. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Beýtmek gerek däl, janym! (M. Gorkiý, Ene)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem beýtmek - beýdýär, beýder, beýdipdir.


Duş gelýän formalary
 • beýden
 • beýdenden
 • beýdeni
 • beýdenim
 • beýdenimden
 • beýdenime
 • beýdeniňden
 • beýdenok
 • beýder
 • beýdere
 • beýderin
 • beýdibem
 • beýdip
 • beýdiň
 • beýdäýen
 • beýdäýmegi
 • beýdäýmek
 • beýdäýmeli
 • beýdäýmez
 • beýdäýseňem
 • beýdýän
 • beýdýäninden
 • beýdýär
 • beýdýärsiňiz
 • beýtdi
 • beýtdik
 • beýtdiň
 • beýtdiňiz
 • beýtjek
 • beýtme
 • beýtmedi
 • beýtmedi-de
 • beýtmegem
 • beýtmegi
 • beýtmegini
 • beýtmegiň
 • beýtmek
 • beýtmekden
 • beýtmeklik
 • beýtmekçi
 • beýtmeli
 • beýtmerin
 • beýtmersiňizmi
 • beýtmesek
 • beýtmesene
 • beýtmeseň
 • beýtmesi
 • beýtmez
 • beýtmezdi
 • beýtmezdim
 • beýtmezligi
 • beýtmeýärler
 • beýtmäge
 • beýtmäli
 • beýtmäliň
 • beýtmäň
 • beýtse
 • beýtsek
 • beýtsem
 • beýtsemem
 • beýtseň
 • beýtseňiz