beýt beýt

Edebiýat termini Iki setirli goşgy düzüliş formasy.

 • Bu beýtler oba mekdebinde hut Wepanyň özüniň tarapyndan düzülen Watan hakyndaky aýdymjygydy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem beýt - beýdim, beýdiň.


Duş gelýän formalary
 • beýdi
 • beýdim
 • beýdimi
 • beýdini
 • beýdiniň
 • beýdiň
 • beýtde
 • beýtdi
 • beýtdik
 • beýtdiň
 • beýtdiňiz
 • beýtdäki
 • beýtler
 • beýtlerden
 • beýtleriň