beýni beý‧ni

 1. Adamlaryň, haýwanlaryň kellesinde ýerleşýän goýy massa görnüşli merkezi nerw sistemasynyň organy.

  • Pikirlenme-bu ýokary guralan materiýanyň önümidir; hut beýniniň önümidir. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

 2. Göçme manyda Aň-düşünje, akyl.

  • Ol gyzgalaň arasynda beýnisine giren dürli oýlary durlap geçirip bilmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

beýni çanak

Kelle beýnisiniň daşyndaky gaty süňk.

beýnisi bekemek

Aň-düşünjesi, akylly ösmek.

 • Emma beýnisi bekän ýerinde tapan gylyk-häsiýetleriniň agramy onda saklanypdyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

beýnisi boş

Ýeňilkelle, akylsyz.

 • Özi ýaş, beýnisi boş. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

beýnisi çaýkanmak

Beýnisi sarsmak, akylyna şikes ýetmek, beýnisi üýtgemek.

beýnisi ýuka

Akyly az, kemakyl.

 • Beýnisi ýukarak birini tapaýyn. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • beýnem
 • beýni-de
 • beýnide
 • beýniden
 • beýnidigini
 • beýnidir
 • beýnidäki
 • beýniler-de
 • beýnileri
 • beýnilerinde
 • beýnilerine
 • beýnilerini
 • beýnili
 • beýniliň
 • beýnim
 • beýnimde
 • beýnimden
 • beýnimdäki
 • beýnime
 • beýnimem
 • beýnimi
 • beýnimiz
 • beýnimizde
 • beýnimize
 • beýnimiň
 • beýnini
 • beýniniň
 • beýnisi
 • beýnisin
 • beýnisinde
 • beýnisindedi
 • beýnisinden
 • beýnisindäki
 • beýnisine
 • beýnisini
 • beýnisiniň
 • beýnisiniňmi
 • beýnisiz
 • beýnisizler
 • beýniň
 • beýniňde
 • beýniňden
 • beýniňe
 • beýniňi
 • beýniňiz
 • beýniňizde
 • beýniňize
 • beýniňizi
 • beýniňiziň
 • beýnä