beýleligine beý‧le‧li‧gi‧ne

Beýle tarapa, ters tarapa, eýleligine.

  • Mämmetweli leňňeç ýaly, derrew beýleligine döndi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • beýleligine-de