beýleki beý‧le‧ki

Başga, eýleki, gaýry, özge.

 • Men hem gyrkylygyň beýleki taýyny uzyn taýagyň ujuna daňyp berkitdim.

 • Ol okuwda öz ene dilinden beýleki predmetlerden örän kynlyk bilen üçlük, dörtlük almagy başarýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Türkmen dilinde köp bogunly sözleriň belli bir bogny beýleki bogunlaryna garanda güýçlüräk aýdylýar.


Duş gelýän formalary
 • beýlekem
 • beýleki-de
 • beýlekide
 • beýlekiden
 • beýlekidigini
 • beýlekilem
 • beýlekiler
 • beýlekiler-de
 • beýlekilerde
 • beýlekilerden
 • beýlekilerdenem
 • beýlekilerdi
 • beýlekilerdir
 • beýlekilerdäki
 • beýlekilere
 • beýlekilerem
 • beýlekileri
 • beýlekileri-de
 • beýlekileridir
 • beýlekilerin
 • beýlekilerinde
 • beýlekilerinden
 • beýlekilerine
 • beýlekilerini
 • beýlekileriniň
 • beýlekileriň
 • beýlekileriňem
 • beýlekileriňi
 • beýlekileriňiz
 • beýlekimi
 • beýlekimiziň
 • beýlekinem
 • beýlekini
 • beýlekiniň
 • beýlekiniňem
 • beýlekisem
 • beýlekisi
 • beýlekisi-de
 • beýlekisinde
 • beýlekisinden
 • beýlekisindenem
 • beýlekisindäki
 • beýlekisine
 • beýlekisinem
 • beýlekisini
 • beýlekisini-de
 • beýlekisiniň
 • beýlekisiniňem
 • beýlekisiniňki
 • beýlekisiz
 • beýlekiň
 • beýlekiňden
 • beýlekiňe
 • beýlekiňem
 • beýlekiňize
 • beýlekiňizem
 • beýlekiňmi
 • beýlekä