beýiklik be‧ýik‧lik

  1. Beýik ýer, belentlik.

    • Dagyň etegi giden beýiklikdi.

  2. Belentlik derejesi, ýokary galyş möçberi.

    • Haýatyň beýikligi üç metr. Dagyň beýikligi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem beýiklik - beýikligi.


Duş gelýän formalary
  • beýiklige
  • beýikligem
  • beýikligi
  • beýikligi-de
  • beýikligim
  • beýikligin
  • beýikliginde
  • beýikliginden
  • beýikligindäki
  • beýikligine
  • beýikligini
  • beýikliginiň
  • beýikligiň
  • beýiklikde
  • beýiklikdedi
  • beýiklikdedir
  • beýiklikden
  • beýiklikdi
  • beýiklikdäki
  • beýiklikler
  • beýikliklerde
  • beýikliklerden
  • beýikliklere
  • beýiklikleri
  • beýikliklerinde
  • beýikliklerine
  • beýikliklerini
  • beýiklikleriniň
  • beýiklikleriň
  • beýiklikli
  • beýikliklidir
  • beýiklikligi
  • beýiklikligine
  • beýiklikmi