beýikli-pesli be‧ýik‧li-pes‧li

Beýiklik ýa peslik taýdan bir derejede bolmadyk, tekiz däl, çarkandak.

  • Ol dürbi bilen beýik-pesli ýerleri gözden geçirýärdi.

  • Beýikli-pesli baýyrlar, depeler, alaňlar ýaşyl mahmal ýapynan ýaly göm-gök öwüsýär. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)