beýik be‧ýik sypat

 1. Aşakdan ýokaryk uzalyp giden, ýokary göterilip duran, belent.

  • Maşynymyz bir beýige çykyp, bir pese düşüp, oýluk meýdanyň kesesinden girdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Bular şol gidip baryşlaryna, öňlerinden bir beýik depe çykan. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 2. Ähmiýeti ägirt uly bolan, abraýly, görnükli.

  • Taryhyň bezegi, eý beýik ynsan, Guwanýar adyňa zähmet dünýäsi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem beýik - beýigi.


Duş gelýän formalary
 • beýige
 • beýigem
 • beýigi
 • beýigidir
 • beýigimiz
 • beýigimizi
 • beýigimiziň
 • beýiginiň
 • beýigiň
 • beýigräk
 • beýigräkde
 • beýigräkdir
 • beýikde
 • beýikdedi
 • beýikdedir
 • beýikden
 • beýikdi
 • beýikdigine
 • beýikdigini
 • beýikdir
 • beýikdirler
 • beýikdäki
 • beýikler
 • beýiklerde
 • beýiklerdenem
 • beýiklere
 • beýiklerem
 • beýikleri
 • beýiklerinden
 • beýiklerine
 • beýiklerini
 • beýikleriniň
 • beýikleriň
 • beýikli
 • beýiklige
 • beýikligem
 • beýikligi
 • beýikligim
 • beýikliginde
 • beýikliginden
 • beýikligine
 • beýikligini
 • beýikliginiň
 • beýikligiň
 • beýiklik
 • beýiklikde
 • beýiklikdedi
 • beýiklikdedir
 • beýiklikden
 • beýiklikdi
 • beýikliler
 • beýiklilik