bazarlamak ba‧zar‧la‧mak işlik

[ba:zarlamak]

Bazara baryp, gerek-ýarak zadyňy alyp gaýtmak.

 • Aý, şu gün keýpine bazarlap gelsem diýýärin. (H. Ysmaýylow, Iki atanyň ogly)

 • Olar bazarlap gelipdirler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • bazarladym
 • bazarlamaga
 • bazarlap
 • bazarlar
 • bazarlara
 • bazarlarda
 • bazarlardan
 • bazarlary
 • bazarlarymyzy
 • bazarlaryn
 • bazarlaryna
 • bazarlaryndan
 • bazarlaryny