bazar ba‧zar at

[ba:zar]

Zat satylýan we alynýan ýer, meýdança.

 • Kakam bilen bazara gidenimizde, ol maňa kemput alyp bererdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Bazara bar, bagtyňy gör. (nakyl)

 • Çagaly öý-bazar, çagasyz öý-mazar. (nakyl)

bary bilen bazar eýlemek

seret bary

 • Garly aga meni goýbermejek boldy. Bary bilen bazar eýläp, gürleşip oturmagy ýüreginden syzdyryp ýalbardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Men bary bilen bazar eýledim, oňatja, arassa geýindim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

bazar gurmak

 1. Söwda etmek, satmak.

 2. Jedel etmek, dawalaşmak, gykylyk-gopgun turuzmak.

  • Täze durmuş, täzelikler bolupdyr, üstümde bazary gurma, atam jan! (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bazara
 • bazaram
 • bazaramy
 • bazarda
 • bazardadygy
 • bazardaky
 • bazardan
 • bazardanam
 • bazardyr
 • bazarlar
 • bazarlara
 • bazarlaram
 • bazarlarda
 • bazarlardaky
 • bazarlardan
 • bazarlary
 • bazarlarymyzda
 • bazarlarymyzy
 • bazarlarymyzyň
 • bazarlaryn
 • bazarlaryna
 • bazarlarynda
 • bazarlaryndaky
 • bazarlaryndan
 • bazarlaryny
 • bazarlarynyň
 • bazarlaryň
 • bazarly
 • bazarlygyna
 • bazarlyk
 • bazarsyz
 • bazary
 • bazarydy
 • bazarydyr
 • bazarym
 • bazarymy
 • bazarymyka
 • bazarymyz
 • bazarymyza
 • bazarymyzda
 • bazarymyzyň
 • bazaryna
 • bazarynda
 • bazaryndaky
 • bazaryndan
 • bazaryny
 • bazarynyň
 • bazarynyňam
 • bazaryň
 • bazaryňam
 • bazaryňky