batyrylmak işlik

 1. Suwa ýa-da suwuklyga çümdürilmek; gark edilmek.

 2. Öl edilmek, ezilmek.

  • Dükanyň yk tarapynda bolsa gumuň üstünde suwa batyrylan küşt esgisi ýazylýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 3. Bankrotlyga eltilmek, bergidar edilmek.


Duş gelýän formalary
 • batyrylan
 • batyrylar
 • batyrylmadyk
 • batyrylsalar
 • batyrylyp
 • batyrylýan
 • batyrylýar