batyrsumak işlik

[ba:tyrsumak]

Bolgusyz batyrlyk satýan, özüni batyr hasaplaýan (adam).

  • Indi bular 1941-nji ýyldaky elleri çermelgi batyrsumaklar däl. (O. Gonçar, Baýdak göterijiler)


Duş gelýän formalary
  • batyrsumaklar