batyrlanmak işlik

[ba:tyrlanmak]

Edermen bolmak, dogumlanmak, gujurlanmak.