batyrçylyk ba‧tyr‧çy‧lyk

[ba:tyrçylyk]

seret batyrlyk

  • Batyrçylyklardan gürrüňler başlanan mahalynda bolsa, şu iki dost çaga gulaklaryny gerip, maza alyp gürrüň diňleýärdiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Onuň ertekileriniň we hekaýalarynyň içinde batyrçylyk, edermenlik, gaýduwsyzlyk, wepalylyk häsiýetde bolan gahrymanlar dilçileriň dykgatyny özüne çekýär. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem batyrçylyk - batyrçylygy.


Duş gelýän formalary
  • batyrçylyga
  • batyrçylygam
  • batyrçylygy
  • batyrçylygyndan
  • batyrçylygyňy
  • batyrçylykdan
  • batyrçylyklardan